VIII Bieg Kościuszki

Opublikowano: sobota, 06, wrzesień 2014 12:52
Odsłony: 712

Regulamin

VIII „ Biegu Kościuszki ”

I. Cel imprezy

 

-          popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,

-    promocja zdrowego stylu życia,

-    integracja młodzieży szkół kaliskich,  

      II. Organizatorzy

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
  2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

     III. Termin i miejsce (trasa)

-          28.09.2014 r. godz. 10.00

-          Trasa biegu głównego o długości  5km, 2 pętle po 2500m

      Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.   

      Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę,

      obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie  na stadion ZSGH,

      pokonanie 250m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w

      ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100m przed hurtownią „Ariago”. Następnie

      wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.

-          Trasa biegu klas I-III ok.350m  

Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO

-          Trasa biegu klas IV-VI ok.1000m  

Start boisko ZSGH, meta przy II LO

-          Trasa biegu klas I-III Gimnazjum, dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych oraz Biegu Absolwenta i Sympatyka ok.1200m  

Start i meta przy II LO

-           Trasa biegu klas I-III chłopcy szkoły ponadgimnazjalne 2500m  

Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

 

    IV. Program

-          10.00 Uroczyste rozpoczęcie

-          10.15 Bieg szkół podstawowych dziewczęta klasy I-III ok. 350m

-          10.25 Bieg szkół podstawowych chłopców  klasy I-III ok. 350m

-          10.35 Bieg szkół podstawowych dziewczęta klasy IV-VI ok. 1000m

-          10.45 Bieg szkół podstawowych chłopców klasy IV-VI ok. 1000m

-          10.55 Bieg szkół gimnazjalnych dziewczęta ok.1200m

-          11.05 Bieg szkół gimnazjalnych chłopcy ok.1200m

      -    11.15 Bieg szkół ponadgimnazjalnych  dziewczęta i Bieg Absolwenta

                     ok. 1200m                                                    

-          11.40 Bieg główny w kategorii open mężczyzn i kobiet 5000m

                Bieg szkół ponadgimnazjalnych chłopcy 2500m

      V. Nagrody

-          Dla zwycięzców  biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary,

-          We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

-          W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. 

-          W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa

      VI. Zgłoszenia

      -   w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5, do godz. 11.00 (Bieg główny)

      -   Biuro zawodów czynne od godziny 9.30

      VII. Opłata startowa

 

-          W biegu głównym 7,- zł

-          Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

 

     VIII. Postanowienia końcowe

 

     - Biegi odbędą się bez względu na pogodę,

     - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA

     - sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Paweł Wiśniewski