Biegi Przełajowe - terminarz

Mistrzostwa Kalisza w Biegach Przełajowych

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Kalisz – 14.04.2015     

Organizator: Kaliski Szkolny Związek Sportowy

Termin zawodów: 14.04.2015r. (wtorek)

Miejsce zawodów: Park Miejski –start i meta obok Pagody

Szatnie – przebieralnie – pod główną trybuną stadionu kolarskiego

 

11.00  800m kl. IV dziewczęta (2004)

11.05  800m kl. IV chłopcy (2004)

11.10  1200m kl. V dz (2003)

11.15  1200m kl. V ch (2003)

11.20  1200m kl. VI dz (2002)

11.25  1200m kl. VI ch  (2002)

11.30  1200m kl. I-II gimnazjum dz (2000-2001)

11.35  1200m kl. III gimnazjum dz (1999)

11.40  1500m kl. I-II gimnazjum ch (2000-2001)

11.50  1500m kl. III gimnazjum ch (1999)

12.00  1200m kl. I ponadgimnazjalne dz (1998)

12.05  1200m kl. II-III ponadgimnazjalne dz (1996-1997)

12.10  1500m kl. I ponadgimnazjalne ch (1998)

12.20  1500m kl. II-III ponadgimnazjalne ch (1996-1997)

Zgłoszenia na kartach startowych z pieczątką szkoły

Każdy uczestnik posiada kartę startową (wielkość ¼ A4) wykonaną i czytelnie wypełnioną przez zgłaszającą szkołę (na odwrocie - pieczątka szkoły )


MISTRZOSTWA KALISZA

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

nazwisko ..............................................

imię ......................................................

rocznik .................................................

szkoła ..................................................

 

 

Uwaga:

Nieczytelnie wypełnione karty startowe nie będą brały udziału w klasyfikacji punktowej szkół.