REGULAMIN KRYTERIUM KOLARSKIEGO-SZKOŁY PODSTAWOWE

Regulamin

Kryterium Ulicznego o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza

Towarzyszącego XXX Jubileuszowemu Ogólnopolskiemu Wyścigowi Kolarskiemu

„Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2015”

Kalisz, 19 kwietnia 2015 r.

 

  1. 1.     Organizatorzy

- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie

- Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu

- Miasto Kalisz

- Kaliski Szkolny Związek Sportowy

- Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

2. Cele wyścigu

- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Kalisza i regionu, zwłaszcza wśród 

  dzieci i młodzieży

- promocja Miasta Kalisza i jego potencjału sportowego

- wpajanie nawyków rywalizacji w duchu fair play

- zapobieganie patologiom społecznym poprzez sport

- popularyzacja  aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.

3. Termin i miejsce.

Wyścig rozegrany zostanie w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. w Kaliszu na pętli ul. Nowy Świat – ul. Ułańska – ul. Bankowa – Aleja Wolności – ul. Częstochowska – ul. Nowy Świat (długość rundy 2.060 metrów)

4. Zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 10.30-12.00 w biurze zawodów, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 28-35 (hol Auli UAM im. Prof. Jerzego Rubińskiego).

Odprawa techniczna w biurze zawodów o godz. 12.00.

5. Uczestnictwo.

a) bez licencji kolarskich

uczniowie klas V-VI szkół podstawowych oraz amatorzy

b) posiadający licencje kolarskie

żacy, młodzicy, mastersi

Dopuszcza się starty kobiet zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.

Uczniowie klas V-VI nie posiadający licencji kolarskich startują wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, przedłożonej komisji sędziowskiej.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów.

- uczniowie klas V-VI szkół podstawowych (chłopcy i dziewczęta) – start godz. 12.50, ul. Nowy Świat przed Aulą UAM/dystans 2 kilometry 60 metrów (1 runda)

- żacy – start godz. 13.10, ul Nowy Świat przed Aulą UAM/dystans 4 kilometry120 metrów (2 rundy)

- młodzicy – start godz. 13.30, ul. Nowy Świat przed Aulą UAM/dystans 12 kilometrów 360 metrów (6 rund)

- mastersi i amatorzy (dwie oddzielne klasyfikacje) – start godz. 14.00, ul. Nowy Świat przed Aulą UAM/dystans 16 kilometrów 480 m (8 rund)

Meta wszystkich wyścigów ul. Nowy Świat przed Aulą UAM.

Wyścigi rozgrywane będą „na kreskę”.

7. Nagrody.

Puchary za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6 we wszystkich kategoriach wiekowych. Nagrody rzeczowe lub pieniężne albo talony za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych.

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu głównego elity.

8. Koszty.

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, udział w zawodach kluby macierzyste.

9. Postanowienia końcowe.

Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i powinni być ubezpieczeni od NW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia zaistniałe podczas zawodów oraz rzeczy zaginione lub skradzione.

O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z komisją sędziowską.

Najbliższy szpital – Kalisz, ul. Poznańska 79, tel. 62 765 13 56.

10. Dyrektor wyścigu

Krzysztof Perz tel. 530 224 093, 62/757 55 68,