ZMIANA TERMINU-SIATKOWA PIŁKA PLAŻOWA DZIEWCZĄT SPG

Uwaga !

Na wniosek VII LO SMS zmiana terminu Finału miasta w plażowej piłce siatkowej dziewczat z 21.05 na 27.05

Decyzja jest ostateczna.