Listy uczniów - Złoty Mityng LA

Listy zakwalifikowanych uczniów do Złotego Mityngu 17.05.2015r - patrz SP

W przypadku niemożliwości startu ucznia, prosimy o kontakt z kol. P. Wiśniewskim.