Kaliski Dzień Sportu Szkolnego -2015

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego

17.06.2015r. – Szkoła Podstawowa nr 14 – IV Liceum Ogólnokształcące

PROGRAM MINUTOWY

 

godz. 9:30    - Zbiórka uczestników (boisko do koszykówki)

godz. 10:00  - Ceremonia otwarcia

                      - przemarsz ekip

                      - wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej

                      - zapalenie znicza olimpijskiego

                      - odczytanie apelu olimpijskiego

                      - wystąpienie gościa – przedstawiciela Urzędu Miasta

                      - występ grupy tanecznej

 

godz. 10:30

            - sztafety zadaniowe – szkoły podstawowe klasy I-III

            - finał Ligi Lekkoatletycznej – szkoły podstawowe klasy IV-VI

            - piłka nożna – szkoły ponadgimnazjalne

godz. 11:30

            - turniej koszykówki dziewcząt i chłopców w wersji streetball – szkoły

              gimnazjalne

 

           

ok. godz. 13:00 – Podsumowanie wyników – zakończenie imprezy

 

REGULAMINY

 

STREETBALL  – SZKOŁY GIMNAZJALNE

 

Uczestnictwo: każda szkoła może wystawić 1 drużynę  chłopców

                         i 1 drużynę dziewcząt składające  się z 3+1 zawodników

                         rocznik 1999 i młodszy

Zgłoszenia: do 12 czerwca do kol. Jacka Jareckiego

 

Regulamin:

 • Eliminacje – system brazylijski , bądź grupowy (w zależności od liczby zgłoszonych  drużyn) o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.
  Finały – system pucharowy.
 • Zwycięzcy półfinałów,  rozegrają finał , podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.
 • Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2
  zawodników.
 • O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje
  losowanie (rzut monetą).
 • Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,25 uzyskuje 2pkt.
 • Czas gry określi organizator po dokonaniu zgłoszeń przez szkoły.
 • W przypadku remisu po zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza (złoty kosz).
  O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (rzut monetą).
 • Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6,25 m od kosza. Drużyna broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,25 m. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.
     Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po
  rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
 • Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.
 • Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
  W przypadku spornych sytuacji na boisku
  SĘDZIA POSIADA WERDYKT OSTATECZNY !
 • Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 punkt
  z linii 5.80 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
 • Brutalność w grze lub złe zachowanie jednego zawodnika lub całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

 

PIŁKA NOŻNA  – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń!!!

 

Przepisy gry

 

- wymiary boiska ORLIKA.
- bramka: wymiary 2 x 5 metra
- piłka nr 5
- czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa
- zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych
- obuwie: zgodne z wymogami boiska, na którym rozgrywany jest turniej

- bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym
- rzut od bramki wykonywany jest nogą
- rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy
- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej
- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska
- gra bez „spalonego”
- zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej.
- podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny

  przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
- rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki

- kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka).
a) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika).
b) decyzją sędziego zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym meczu zostaje wykluczony z turnieju (czerwona kartka).

- Walkower 0:3. Przy nie sportowym zachowaniu drużyny wszystkie mecze z udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane do wyniku 0:3.

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
 

Sposób wyłonienia zwycięzcy
Za zwycięstwo 3 pkt, za remis l pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje kolejno:
- liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- lepsza różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek

W spotkaniach półfinałowych i finałowych przy wyniku remisowym po upływie regulaminowego czasu gry obowiązuje dogrywka 5 min, a w przypadku nierozstrzygniętego wyniku konkurs rzutów karnych. Do rzutów karnych drużyny wystawiają 3 graczy, a jeśli nadal będzie utrzymywał się wynik remisowy, kolejni gracze wykonują rzuty karne, aż do rozstrzygnięcia.


Zgłoszenia do dnia 15.06 do kol. W.Olszyny

 

REGULAMINY

 

Program gier i zabaw ruchowych – klasy I - III

 

* - Wyścig z woreczkiem

Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy sztafetowej, na której ustawiono chorągiewkę - oznaczającą półmetek Przebieg : Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną z woreczkiem w ręce  w kierunku chorągiewki, wykonują jej obiegnięcie i wracają jak najszybciej do swoich rzędów przekazując woreczek  następnym zawodnikom. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację.

  

*  Konkurs skoczków

Ustawienie: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwsi z nich stoją na linii startu trzymając między kolanami piłkę siatkową. : Na sygnał prowadzącego, zawodnicy stojący w rzędach jako pierwsi skaczą z piłką trzymaną między kolanami slalomem między pachołkami do półmetka-chorągiewki, biorą piłkę w ręce i biegiem wracają, przekazując piłkę następnemu zawodnikowi. Następny zawodnik wykonuje te same czynności. Każdy, który przekaże piłkę idzie na koniec swojego rzędu. Zespół, który wykona to najszybciej, wygrywa.

 

* - Bieg z woreczkiem na głowie

Ustawienie początkowe: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwszy z zawodników trzyma w ręce woreczek gimnastyczny. Na sygnał prowadzącego zawodnik kładzie sobie woreczek na głowie i slalomem między pachołkami biegnie do półmetka i z powrotem uważając , by woreczek nie spadł mu z głowy. W przypadku upadku woreczka wraca do miejsca w którym spadł woreczek kładzie go na głowie i kontynuuje bieg. Wygrywa zespół, który najszybciej wykona wyścig najszybciej.

 

 

* -Piłka w tunelu

Ustawienie początkowe: uczestnicy stoją w rzędach w rozkroku - tworząc "tunel" Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów podają piłkę w tunel. Dzieci podają piłkę między nogami. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma piłkę, biegnie z nią na początek i podaje piłkę w tunel, itd. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ustawi się w pierwotnej pozycji.

 

 

*  -  "Uni - hok"

 Ustawienie: uczestnicy stają w rzędach, naprzeciwko ustawionych pachołków. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, prowadząc krążek kijami do uni hoka, między pachołkami, do oznaczonego półmetka. Wracają do rzędów, prowadząc krążek w ten sam sposób i przekazują przybory następnej osobie. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig.

 

   

* -  stonoga

Ustawienie: zespoły stoją w rzędach. Przebieg: Opiekun danego zespołu prowadzi dzieci slalomem pomiędzy słupkami i wraca do linii mety. Zawodnicy trzymają się za biodra i uważają by stonoga się nie rozerwała. W przypadku rozerwania stonoga staje, łączy się od nowa i biegnie dalej. Wygrywa najszybszy zespół.

 

Zespoły 10 osobowe  ( 5 dziewczynek + 5 chłopców )

 

Zgłoszenia: do 12 czerwca do kol. Waldemara Kuświka

 

Program minutowy

„Złotego Mityngu”

Kalisz 17.06.2015r.

 

10.30

60płdz+ch

w dal ch/IV

wzwyz ch/IV

p.pal ch/IV

10.40

60dz/IVel

           

10.45

60dz/Vel

           

10.50

60dz/VIel

           

10.55

60ch/IVel

           

11.00

60ch/Vel

 

w dal dz/IV

wzwyż dz/IV

p.pal dz/IV

11.05

60ch/VIel

           

11.10

300dz/IV

           

11.20

300dz/V

           

11.30

300dz/VI

 

w dal dz/V

 

wzwyż dz/V

 

p.pal dz/V

11.40

300ch/IV

           

11.50

300ch/V

           

12.00

300ch/VI

 

w dal ch/V

 

wzwyż ch/V

 

p.pal ch/V

12.10

60dz/IVF

           

12.15

60dz/VF

           

12.20

60dz/VIF

           

12.25

60ch/IVF

           

12.30

60ch/VF

           

12.35

60ch/VIF

 

w dal dz/VI

wzwyż ch/VI

p.pal dz/VI

12.40

600dz/IV

           

12.45

600dz/V

           

12.50

600dz/VI

           

12.55

1000ch/IV

         

13.00

1000ch/V

 

w dal ch/VI

 

p.pal ch/VI

13.05

1000ch/VI

   

wzwyż dz/VI

   

13.10

chód dz

           

13.20

chód ch